Geile pjes gratis milf gelderland

geile pjes gratis milf gelderland

We hopen dat de bewoners veel plezier gaan beleven in hun mooie opgeknapte tuin. Gangulphusplein heeft op vrijdag 20 maart meegedaan met NLdoet bij woonzorgcentrum Malburgstaete. Gangulphusplein Win de Citroen C1 bij de Eusebius Duckrace ArnheM - Wanneer uw auto bij Van Hunnik Arnhem in onderhoud of reparatie is dan kunt u gratis gebruik maken van een wel heel speciale leenauto.

Deze ser- vice kost normaal geld maar is nu geheel gratis! Deze ac- tie loopt van 14 maart tot 8 mei Als u in het bezit bent van een of meerdere Eusebius Duckrace lot en dan is de auto op de foto vanaf 10 mei wellicht van u! Ga dan snel naar de balie van de Eusebius of één van de andere verkoop- punten, zie hiervoor www. De Citroen C1 word door Van Hunnik Au- togroep beschikbaar gesteld als hoofdprijs van de Euse- bius Duckrace die zondag 10 mei om Door een lot van 10 euro aan te schaf- fen steunt u niet alleen de restauratie van de Eusebius maar maakt u dus ook kans op mooie prijzen.

Waaron- der de Citroen C1. Word nu adoptie-ouder, adopteer een eendje! De Eusebius Duck- race is een ludieke race waarin duizenden rubberen badeendjes — getooid met zonnebril vanwege het on- getwijfeld mooie weer — een waterweg afzwemmen, in dit geval de Rijn.

Het eendje dat als eerste over de finish komt wint voor zijn adop- tie-ouder een gloednieuwe Citroën C1, nummer 2 een mooie andere prijs enzo- voort.

De Duckrace wordt een heel spektakel voor jong en oud, ook omdat er voor, tijdens en na de race van alles te doen is op de kade langs het raceparcours. Nieuwscafé over leegstand ArnheM - Het Gelderlander Nieuwscafé staat vrijdag 27 maart in het teken van de leegstand in de stad. Daar heeft Ruimtekoers, het festival dat een maand lang in het teken staat van de leegstand, zijn hoofdkwar- tier gevestigd. Het Nieuwscafé is zoals altijd gratis toegankelijk. Sterrenkijkdagen ArnheM - Vrijdag 27 en za- terdagavond 28 maart orga- niseert Sterrenwacht Presik- heaven voor de zesde keer in Arnhem de Landelijke Ster- renkijkdagen.

Tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen staan er op vrijdagavond 27 maart diverse telescopen op het Panoramaterras van kenniscentrum Rozet, aan de Kortestraat 16 in het centrum van Arnhem. De avond duurt van Op zaterdagavond 28 maart staan de sterrenkijkers op het dakterras van Multi- functioneel Centrum Pre- sikhaven aan de Laan van Presikhaaf 7 van Vlucht zeearend ArnheM - Zondag 29 maart vindt er een spectaculair evenement plaats in het Sonsbeekpark bij de Stads- villa.

Deze vlucht wordt vastgelegd met een camera die is bevestigd aan de zeearend Hertog. Via een groot scherm kan er wor- den gekeken naar de beel- den die de camera maakt. Dit is een uniek project dat plaatsvindt in het kader van Arnhem voor Kika. Nadat de zeearend geland is in het Sonsbeekpark, wordt er een roofvogeldemonstratie gege- ven door valkenier Gerard van den Brink. De toegang op de weide voor de Stads- villa Sonsbeek is gratis. Een kleine bijdrage in de dona- tie-bus van KiKa wordt zeer op prijs gesteld.

Cartograa f 86, 1 EZ Dui ven Telefoon - 60 17 www. Geldig voor werkzaamheden uitgevoerd tot 1 juli Bel voor een afspraak: Kom langs voor een gratis oriëntatiegesprek En maak kans op een verhuizing t.

Vraag in de winkel naar de actievoorwaarden. Vertel uw ver- haal op www. Inmiddels zijn er veel verhalen verzameld over streekgerechten, ge- bruiken op feestdagen, ritu- elen in het dagelijks leven, ambachten, spelletjes en nog veel meer zaken die het karakter van de streek be- palen of typerend zijn voor Gelderland.

Maar ze zijn er nog lang niet. Want wat doet u altijd met een verjaardag? Welk evenement staat al jaren- lang op de kalender? Beheerst u een oud ambacht? Of eet u altijd op vrijdag een bepaald gerecht? Struin eens rond op de site en kom op ideeën, want ie- dereen heeft tradities in zijn woonplaats, elke familie heeft zo zijn eigen gebrui- ken. Plaats uw verhaal nu, dan komt het misschien nog aan bod in de tv uitzen- ding. De opnames komen op maandag 20 april op tv bij Omroep Gelderland.

Heeft u nog mooie verhalen over gebruiken of tradities? Vertel uw verhaal op www. Omroep Gelderland Jubileumeditie Posbank 6x6 op de Veluwe rheden - Op zaterdag 25 april is één van de mooiste plekken op de Veluwe voor de vijfde maal het toneel van de Posbank 6x6: Tijdens deze jubileumeditie kunnen deelnemers kiezen uit nóg meer activiteiten dan voorgaande jaren.

Naast fietsen en hardlopen kunnen de deelnemers nu ook wandelen. De organisa- tie doneert de opbrengsten aan het KWF. Daarnaast kunnen de deelnemers door sponsoring extra geld inza- melen voor de strijd tegen kanker. Deelnemers kunnen de Posbank zo vaak als in hun vermogen ligt beklimmen. Bij 36 beklimmingen worden maar liefst hoogteme- ters overwonnen over een afstand van 86 km. Voor hardloopliefhebbers is een afwisselende trailrun uitgezet door heide, zand en bos.

Wandelliefhebbers kunnen een mooie, afwisselende route lopen over de heuvels van de Posbank en door bos. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen meedoen aan de kidsrun.

Groot ouders mogen mee rennen of de kinderen aanmoedigen van- af het uitzichtpunt. Kinderen die liever wande- len, kunnen meedoen aan de kidswalk. Een wandelroute van maximaal 1,5 uur, met leuke en leerzame natuur- opdrachten onderweg. Be- geleiding van groot ouders is noodzakelijk. Op zaterdag 25 april is de jubileumeditie Posbank 6x6. U kunt fietsen, hardlopen of wandelen.

Behalve een kle- ding- en speelgoedmarkt is er een springkussen en kunnen kinderen zich laten schminken. Ook is er een koffiecorner met heerlijke zelfgebakken taarten. Het evenement duurt van Iedereen is van harte uitgenodigd om tijdens het lentefeest door ons hun tweedehands kle- ding te laten verkopen. Voor het aanvragen van een ver- koopnummer en informatie over het reglement van de beurs kunt u mailen naar kledingbeurstroubadour hotmail. Ook gebruikte mobiele tele- foons en schoenen zijn wel- kom, evenals huishoudelijk textiel zoals dekens, bed- dengoed, handdoeken en gordijnen.

Het depot bereikbaar op te- lefoonnummer of meer info via www. Vanaf de Euse-biustoren in het centrum zal de zeearend, genaamd Hertog, naar het park vliegen. Een hertog is een adellijke bezoe- ker, maar daar is het park wel aan gewend; vroeger vertoefde de adel daar graag. De arend staat bekend om zijn moed, kracht en souplesse; hij straalt macht en schoon- heid en onafhankelijkheid uit. En de naam Hertog is een verwijzing naar de hertog van Gelre, die de arend in het wapen van de stad Arnhem plaatste.

Bovendien is de Hertog onlosmakelijk verbonden aan de Arnhemse voetbalclub Vitesse. Hij kan, als hij er zin in heeft, binnen twee minuten van de toren naar het park vliegen. Dit hoog bezoek is niet zonder reden: Kika Arnhem heeft dit georganiseerd om geld in te za- melen voor het onderzoek naar kinderkan- ker. Drie maanden lang zijn er sportieve, culturele en muzikale evenementen, met het doel zo veel mogelijk geld in te zame- len voor dit belangrijke onderzoek.

Welke Arnhemmer komt nou niet kijken naar dit bijzondere bezoek? Zeker als je bedenkt dat je na de landing van de Hertog met mij aan een bijzondere wandeling kunt deelne- men. Ik neem je mee naar plekken in het park waar je normaal niet zo snel komt.

Een tocht van anderhalf uur voor grote en kleine Arnhemmers. Carina Hengst nachtburgemeester jeroen glissenaar heb jij logistieke ervaring? Coördinator Voor de afdeling Rijn IJssel zijn wij op zoek naar een gedreven en een initiatief nemende 2e vrijwillig Co- ordinator voor het project Thuisadministratie in Arn- hem.

Het project geeft men- sen, die moeite hebben hun financiële huishoudelijke administratie te organise- ren, een steuntje in de rug. Zij worden door een vrijwil- liger ondersteund en bege- leid om na verloop van tijd zelf hun eigen financiële ad- ministratie weer opnieuw te voeren. Neem contact op met Carolien Pie- per, 06 Docenten internetcafé Ben jij de persoon die onze bewoners wil helpen om als een oudere van deze tijd te kunnen communiceren?

Marie-Elaine Thissen hoort graag van je via Magazijnbeheer De magazijnbeheerder van het distributiecentrum is verantwoordelijk voor de logistieke operatie binnen het centrum m2 en geeft daarnaast leiding aan de medewerkers van deze afdeling. Je bent verant- woordelijk voor het effectief en efficiënt gebruik van het distributiecentrum zodat er een optimaal logistiek pro- ces van goederen gereali- seerd wordt. Heb jij logistie- ke ervaring en wil je werken binnen een gezellig team?

Benader Willy Knelissen via vrijwilligers voedsel- bankarnhem. Om dit op te vangen, worden de extra sprinters ingezet. En dit is van groot belang voor de ruimtelijke en economische ontwikke- ling en de vitaliteit van dat gebied. De treinverbinding Tiel-Arnhem is de ruggen- graat van het Rivierenlandse openbaar vervoersysteem; vanuit de hele regio sluiten busverbindingen aan op de trein.

Hierdoor verbindt de trein de regio met onze provinciehoofdstad. Deze is dus van groot belang voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling en de vitaliteit van dat gebied.

Arnhem-Zuid Ook zorgt deze verbinding ervoor dat goede scholing buiten onze regio bereikbaar is voor inwoners van ons gebied. En uiteraard is een goede verbinding belangrijk om mensen aan te trekken voor recreatie. Deze treinverbinding staat onder druk vanwege de vele ambities van het Stadsregio- gebied en Rijk op het spoor tussen Elst en Arnhem: Het versnellen van de intercity houdt in dat deze niet meer zal stoppen in Arnhem-Zuid, Elst en Lent.

Dat doen zij om sa- men Pasen te vieren en een pakketje te brengen. In Arn- hem gaan leerlingen van De Witte School op dinsdag 31 maart naar Woonzorgcen- trum Paasberg om pakketjes uit te delen. Vrijwilligers van de Zonnebloem afde- ling Arnhem Oost brengen pakketjes persoonlijk thuis bij hun gasten. Van be- wegen in de natuur? Per- soonlijk record verbeteren? Dit kan allemaal in één dag. Het parcours is voor ieder- een: Vele kinderen, meer dan , lo- pen individueel of met de hele school, trots de longen uit hun lijf voor de Menzis jeugdlooprace van één of 2,5 kilometer.

Op het plein van het Openluchtmuseum zijn vele leuke activiteiten. Als speciale attractie is er dit jaar zelfs een opblaas- baar atletiekstadion aanwe- zig. Na afloop ontvangen de kinderen een herinnerings- medaille.

De prestatieloop van vijf of tien kilometer voor volwassenen voert de deelnemers dwars door het museumpark en door de omliggende bossen. Voor de tijdregistratie wordt er gewerkt met het Ipico- tijd- registratiesysteem.

De chips dienen na afloop weer in- geleverd te worden. Rondje Nederland is voor het Neder- lands Openluchtmuseum de traditionele warming-up voor het nieuwe museum- seizoen dat op 1 april begint. Alle deelnemers aan Rondje Nederland krijgen 29 maart gratis toegang tot het Open- luchtmuseum, supporters betalen een gereduceerd ta- rief.

Schrijf snel in via www. Ren de longen uit je lijf tijdens Rondje Nederland in het Openluchtmuseum. De plaats van de speelgelegenheid was sober ingericht met verouderde toestellen en weinig aan- trekkelijk voor kinderen.

Sinds medio is een bewonersgroep, bestaande uit een aantal betrokken bewoners, bezig met het herinrichten van de speelplek. Het belang van het project voor de buurt was te komen tot een uitda- gende en mooie speelplek voor de jeugd. Mede door een enquête ziet de speel- tuin er weer schitterend uit. De coverband WAS uit Westervoort treedt op. Ook tijdloze Nederpop- nummers staan op de play- list. WAS is een viermans- formatie en bestaat uit: Aansluitend zal er een jamsessie plaats- vinden.

De toegang is gratis. Spijkerstraat 3, DA Arnhem. Ook wordt er een recordpoging persluchtduiken gedaan in zwembad Valkenhuizen. Vijfenvijftig duikers gaan onder water het cijfer vijfen- vijftig uitbeelden. De jubi- leumweek wordt afgesloten met een showdiner. Maak hiervoor een afspraak via gemeente arnhem. Gemeente Arn- hem, t. U hebt daar zes weken de tijd voor vanaf de dag nadat het besluit is bekendge- maakt.

In het bezwaarschrift moeten tenminste staan: Daarvoor moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen. Een voorlopige voorzie- ning tegen een goedgekeurd bestemmingsplan moet u sturen naar: Voor meer informatie of voor een afspraak om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken, kunt u bellen met - NL Arnhem publiceert haar openbarebekendmakingen digi- taal via www. Bij het Stadhuis Koningstraat 38 , bij Loket Zuid Kronenburggalerij 3 of bij de bibliotheken kunt u gratis eencomputer gebrui- ken om www.

Bij loket Bouwen Wonenen Leefomgeving Koningstraat 38 kunt u informa- tie op verzoek geprint ontvangen. Arnhems Erfgoed op de agenda! Komt u op dinsdag 31 maart naar Rozet om in gesprek te gaan over de Arnhemse Erfgoedagenda?

De avond begint om Maar omstandigheden zijn veranderd en er zijn nieuwe ontwikke- lingen gaande. We formuleren geen nieuw maar we bepalen de koers voor de toekomst. We leggen dit vast in een Erfgoed agenda.

We gaan op zoek naar wat ieders bijdrage daaraan kan zijn. Die zijn avond de resultaten bekend van het Arn- hemse Digipanel, dat wij een aantal vragen over erfgoed hebben voorgelegd. Wethouder Gerrie Elfrink presenteert een bijzondere uitdaging voor de stad. Wie durft het aan om een 'droom' over Erfgoed te realiseren?

Op 31 maart hoort u hoe u, uw organisatie of uw wijk mee kunt doen. Laat die kans niet lopen en geef u op vóór 27 maart a. NL Ook ná 31 maart kunt u meepraten over de Erfgoedagenda. Uw ideeën en acties kunt u inleveren via de website meedoeninarn- hem. Kennisgeving Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Arnhem voor de uitvoering van het bestemmingsplan Rijnboog-Paradijs.

De burgemeester van Arnhem maakt bekend, dat ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet vanaf 26 maart tot en met 6 mei een afschrift van het koninklijk besluit van 10 februari , nr. De in het koninklijk besluit ten name van de gemeenteraad van Arnhem ter ontei- gening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestem- mingsplan Rijnboog-Paradijs. De door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken hebben de bestemmin- gen Woongebied, Verkeer-Verblijfsgebied alsmede de dubbelbestemming Waarde - Archeologie archeologisch waardevol gebied.

Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen. Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 13 maart , nr. Tegen dit besluit staat geen beroep open. Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties: Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling BJV Publiekrecht, toestelnr.

Arnhem, 25 maart Mantelzorgcompliment gaat veranderen Het Mantelzorgcompliment is een jaarlijkse waardering voor mantelzorgers van de overheid. Met ingang van stopt de landelijke overheid hiermee en gaan de gemeenten de organisatie van deze waar- dering overnemen.

Mensen van wie bij de Sociale Verzekeringsbank SVB bekend is dat zij hulp krijgen van een mantelzorger, hebben hierover vorige week een brief gekregen van SVB èn gemeente Arnhem.

Meer informatie bij het SVB: Dat betekent dat mantelzorgers het compliment niet meer in geld uitbetaald krijgen. De gemeente krijgt aanzienlijk minder geld van de overheid om aan het Mantelzorgcompliment te besteden. Door die samen- werking kunnen we de Arnhemse mantel- zorgers meer bieden voor het beschikbare geld. Hoe het compliment er precies uit- ziet, weten we eind april. Vanaf 15 mei kunt u het compliment aanvragen via het digitale loket van www.

Daar zijn wel voor- waarden aan verbonden, die u nu al kunt vinden op deze website. Deze markt zal plaatsvinden op het Kerkplein. Voor kinderen is er geen vrijmarkt. De verhuur van kramen vindt plaats 26 op donderdag 9 april van Bij mooi weer wijken we uit de naar bui- ten.

Deze borgsom krijgt u terug op 27 april bij inlevering van de complete set bij het meldpunt. Dit kan de 27ste april van Rij- en reisdocumenten Kunt u zonder afspraak tijdens openingstijden afhalen. Aanvraag van rij- en reisdocumenten gaat wel via afspraak.

Openingstijden stadhuis Koningstraat Deze afspraak kunt u maken in overleg met de wethoudersassistenten via - Tijdens de nationale boomfeestdag op woensdag 18 maart hebben 15 kinderen van de Kentalis Dr. Boschschool stuks beuken, hulst en taxus geplant achter de oliemolen in het Nederlands Openlucht Museum. Iedere woning is uniek. Net zoals elke bewoner uniek is. Bij Willemsen kun je dan ook niet kiezen voor een standaardaanpak.

Uiteraard, we volgen de bekende wegen zoals een bord in de tuin, een advertentie in de krant en een plekje op Funda. Maar daarnaast doen we nog zoveel meer om jouw woning onder de aandacht te brengen of om precies die woning te vinden waar je al zo lang naar op zoek bent.

Hoe we dat doen? We vertellen je het graag tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij ons op kantoor of bij jou thuis.

Bel gewoon [] 27 51 en maak een afspraak. Over het bijzondere project Spijkerbroek bijvoorbeeld. Maar ook over alle ontwikkelingen in de zuidelijke binnenstad zoals Bartok, Paradijs en de Trans. En dan zouden we nog bijna al die projecten vergeten die we extra aandacht geven in deze krant.

Bekijk ze allemaal en wie weet Team Willemsen makelaars Wonen op niveau in Eldens BuitenhuisIn het hart van De Tuin van Elden, aan het water en uitkijkend over het park, gaan we de kleinschalige appartementenvilla Eldens Buitenhuis realiseren. Kom naar het informatiecentrum Klapstraat 24b in Elden. Of maak een afspraak! In deze krant vertellen ze al even kort waarom de woning die ze in verkoop hebben zo bijzonder is.

Wil je alles weten? WOON vrijstaand m3 woonplezier Drie royale verdiepingen. WOON twee-onder-eenkap Standaard een uitbouw van 2,4m. Inclusief keuken en sanitair. Een prachtig project in een opkomend stadsdeel Er gebeurt van alles in de zuidelijke binnenstad van Arnhem voorheen plan Rijnboog.

Met de komst van Rozet en het feestaardvarken kreeg het lang verwaarloosde stadsdeel weer een nieuwe impuls. En dat daagde KonderWessels Projecten uit Bartok te ontwikkelen. Een prachtig complex met 60 huurappartementen met daaronder commerciële ruimtes voor winkels of een supermarkt. Roy Hasselerharm van KondorWessels Projecten is trots op alle plannen. Met de komst van Rozet, de koopwoningen van Paradijs om de hoek en alle plannen voor het kerkplein, de Trans en het Bartokpark, gaat dit een enorm leuke en inspirerende buurt worden waar het heerlijk wonen, werken en ontspannen wordt.

De gemeente zorgt daarbij voor een herinrichting van de openbare ruimte met nieuwe bestrating en parkeerplaatsen. Jarenlang was dit deel van Arnhem troosteloos en onaf.

Maar de markt is nu duidelijk aan het veranderen en wij spelen daar met Bartok graag op in. Het ontwerp is gereed, de bouwaanvraag is ingediend en als het even meezit gaan we dit jaar al slopen en bouwen.

De start verhuur laat dan vervolgens niet lang meer op zich wachten. Wordt verwacht in de Arnhemse binnenstad De locatie is uniek en ook het stedenbouwkundig plan spreekt tot de verbeelding. Veel aandacht voor de openbare ruimte. Met water en groen, gezellige straatjes en sfeervolle pleintjes. En volop variatie in woningtypen en architectuur. Het wordt een geweldige wijk! Op de grens van stad en land Wonen op een dorp, midden in Arnhem leuke nieuwe buren l lekker uitkijken ove spannend nieuwe vriendjes ga je mee de eendjes voe een snelle boodschap?

Optredens van diverse artiesten, dansgroepen etc. Flam Productions - www. Ook heeft de groep een universeel schadeherstelbedrijf, een leasemaatschappij en een verhuurbedrijf.

Ben jij de flexibele, klantgerichte kandidaat, woonachtig in de regio Arnhem? Surf dan voor het volledige functieprofiel naar onze website voor: Je kunt daar tot en met 8 april je cv achterlaten. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar mensen met de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor informatie kun je contact opnemen met de afdeling HR, Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Dus de belastingdienst hoeft niets te controleren, hoezo gemakkelijker? O ja, u blijft natuurlijk wel verantwoordelijk, misschien kan het later dan toch leuker worden.

Dat zijn de woorden van Ton sr. Derksen, eigenaren van Administratiekantoor Derksen. Hun kantoor aan de Pieter Calandweg 11A in Arnhem is al jaren een adres voor starters, en bedrijven in het MKB, loonadministraties, geen probleem, invullen van belastingformulieren particulieren voor 1 mei bij de belastingdienst gegarandeerd.

Bij Administratiekantoor Derksen staat de deur altijd open. Hulp met belasting bij Derksen Advertorial Belastingdienst, steeds leuker maken ze het voor ons en ook makkelijker, maar natuurlijk veel makkelijker voor de belastingdienst zelf. Calandweg 11A in Arnhem Tel: Onderdelen van het pro- gramma van de Historische Kring Westervoort worden gevormd door de herden- kingen op 11 april en 4 en 5 mei, een tentoonstelling in Huize Vredenburg, een programma voor groepen 7 en 8 en een bezoek aan Fort Westervoort.

De organisatie van activiteiten op 12 april en 4 en 5 mei is in handen van de gemeente. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat met de Duitse inval de Tweede Wereldoorlog begon en 70 jaar geleden dat we onze bevrijding mochten vieren. Een belangrijk onderdeel van het programma is de tentoonstelling in Huize Vredenburg, die op zaterdag 11 april begint.

Op 11 april herdenken we dat op 12 april , 70 jaar ge- leden, de bevrijding van het westen van ons land begon met de oversteek van de IJs- sel bij Westervoort.

Dat zal gebeuren bij het monument. Ook nu weer zullen leger- voertuigen uit die periode extra glans hieraan geven. Voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen is een pro- gramma ontwikkeld. Ook een bezoek aan Fort Wes- tervoort zal een belangrijke rol spelen. Het Fort zal in de weekenden in de peri- ode van zaterdag 11 april tot zondag 10 mei voor het publiek geopend zijn. Er is een fototentoonstelling en een aantal lezingen zullen worden gepresenteerd.

Volop aandacht voor de Tweede Wereldoorlog in Westervoort in april en mei dit jaar. Historische Kring Westervoortopschoondag spijkerkwartier Arnhem - Zaterdag 28 maart is het landelijke opschoondag.

Overal in Nederland gaan mensen op pad om hun leefom- geving op te frissen. Het Spijkerkwartier doet daar- aan mee en spoort haar buurtbewoners aan om ge- zamenlijk de afvalgrijpers beet te pakken. Want het is alom bekend; een schone wijk is een fijne wijk.

Ook al komt de gemeente geregeld langs om vuil uit de straten te halen, het Spijkerkwartier kampt met vrij veel zwerfaf- val. In dit stadsdeel, bestaande uit De Spoor- hoek, De Spijkerbuurt en Het Boulevardkwartier, dwalen altijd heel wat blikjes, plastic zakjes en ondefinieerbare stukken plastic op de stoepen en in de boomperkjes. Her en der zijn er gelukkig al betrokken mensen die bij tijden troep verwijderen. Opdat het voorjaar fris en fruitig kan begin- nen. De grijpers worden geleverd door de ge- meente, afvalzakken zijn beschikbaar en koeken komen na afloop.

De werk- groep hoopt uiteraard op een zonnetje tijdens deze ochtend, maar gaat ook met hagel en regen op pad. Zij nodigt iedereen uit mee te doen. Buurtgeno- ten, stadsgenoten; kom naar de Lommerd, Spij- kerstraat C. Bewonder de kunstzinnigheid van bewoners Driemondplein Arnhem - Bewoners van het Driemondplein nodigen iedereen uit voor de open dag op zondag 12 april.

Zij willen iedereen kennis la- ten maken met creatieve ideeën uitgevoerd door de bewoners van de flat gele- gen aan het Driemondplein wijk Elderveld.

Samen met een groep enthousiaste be- woners en medewerkers van Volkshuisvesting werd de werkgroep kunst opge- richt. Er is hard gewerkt om de saaie muren bij de bin- nengangen op de 12 etages te verfraaien. Ook de entreehal is bij het plan betrokken. Door de bewoners zijn ideeën aan- gedragen zoals een schilde- rij van De Gele Rijder op de zevende etage.

Op de elfde etage is gewerkt aan een muurschildering van 3 bij 3. De twaalfde eta- ge voelt zich verbonden met de sterrenhemel en is daar- mee aan de slag gegaan. De ideeën zijn spontaan ontstaan. Drie bewoners hebben de schilderingen aangebracht. De boekenkast kreeg een aparte uitstraling. Een wijkactiviteit waarbij wijkbewoners hun talenten en passies laten zien.

De bewoners van de Driemondplein flat werken daar graag aan mee. U bent zondag 12 april van uur tot Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Week 13 Coop luxe notenstol doos gram van 4. Pogingen om een andere inkomstenbron te vinden liepen op niets uit. De orga- nisatie moet met pijn in het hart de lange traditie van veertig jaar Scheepenzaal- concerten beëindigen. Sinds heeft de Stichting Co- ordinatie Ensemblemuziek Arnhem jaarlijks een zestal kamermuziekconcerten in het Duivelshuis te Arnhem georganiseerd.

In het kader van een alge- mene bezuinigingsoperatie werd ook de Arnhemse cul- tuur een bezuiniging op- gelegd. Als gevolg hiervan heeft de Gemeente Arnhem op advies van een externe commissie besloten om de stichting de voor en aangevraagde subsi- die niet toe te kennen.

Het bestuur zou niet vernieu- wend zijn en niet genoeg samenwerken. De leden spreken dit tegen. Het be- sluit tot stopzetting van de subsidiëring is bij het be- stuur hard aangekomen. De afgelopen maanden zijn mo- gelijkheden onderzocht of de Scheepenzaalconcerten desondanks op een of an- dere manier gecontinueerd zouden kunnen worden.

Dit bedrag is door het weg- vallen van de subsidie nu ongedekt. Pogingen om elders financi- ele ondersteuning te vinden hebben helaas geen resul- taat gehad. De sector van de klassieke Muze bleek voor het bedrijfsleven minder ge- schikt te zijn. Ook heeft men mogelijkheden onderzocht om op een andere, goedko- pere locatie door te gaan. Maar ook daar zijn aanzien- lijke kosten aan verbonden. Daarnaast is de organisatie huiverig om bezoekers en de uitvoerende musici te moe- ten ontvangen in een ruimte die uitstraling mist.

Het verhogen van de entreeprijs tot minimaal 30 euro vond de organisatie geen realisti- sche optie. Enkele jaren geleden stopte ook de Stichting Vrienden van het Lied en vorig jaar de Arnhemse Vereninging voor Kamermuziek. Volgens het bestuur van de Schee- penzaalconcerten illustra- tief voor de verslechtering en verwaarlozing van de kleinschalige klassieke po- dia in de gemeente Arnhem.

Van deskundigen en ver- antwoordelijken zou men mogen verwachten dat de daarbij gehanteerde keuzes en criteria fair, evenwich- tig en realistisch zijn. In dit opzicht voelen wij ons diep teleurgesteld. Scheepenzaalconcerten Herdenkingsconcert 70 jaar bevrijding van Velp VeLP - Een bijzonder herden- kingsconcert ter gelegenheid van de 70 jaar bevrijding van Velp wordt gehouden op zondag 12 april in de Grote Kerk. Bijzondere verhalen worden op die dag verteld door Gety Hengeveld Phanta Rhei Het koor Panta Rhei Vocaal bezingt en herdenkt de ge- vallenen van de Tweede Wereldoorlog, als zij op zon- dag 12 april om De muziek wordt afgewisseld door korte be- schrijvingen over de oorlog en bevrijding van Velp en Rozendaal en voorgelezen door Gety Hengeveld, auteur en samensteller van boeken over die periode.

Zijn grootvader en oom, die als geallieerden hier ook heb- ben gevochten, overleefden de oorlog. Panta Rhei Vocaal heeft onder leiding van Frank Litjens, het Requiem eerder uitgevoerd bij de herdenkin- gen van Market Garden in Groesbeek en Nijmegen in september Het herden- kingsconcert vindt plaats op zondag 12 april om De albumrelease vindt plaats in de MoveUp aan de Var- kensstraat 17 in Arnhem.

De show zal bestaan uit werk van het album met daarnaast ook nieuwe num- mers die nog niet gereleased zijn. Nederlandstalige punkrock met uitstapjes naar ska, hardcore en new wave. Dat is waar de Arnhemse forma- tie Oude Jeugd voor staat. Schuytgraaf bomen rijker Arnhem - Met het planten van een populier heeft wet- houder Ine van Burgsteden de wijk Schuytgraaf een nog groener karakter gegeven.

De populier die is geplant vormt het sluitstuk van een project waarbij bijna bomen een groene laan vor- men tussen de Amerikaanse wijk in Schuytgraaf en park Lingezegen. De bomenrij die nu is ontstaan is van belang voor het groene karakter van de wijk, omdat het van noord tot zuid door de wijk loopt. Ook is de laan van grote waarde voor de natuur. De bomen dienen namelijk als belangrijke broedplaats.

Minder geld, meer lasten en onzekerheid. Gezinnen, studenten, singles of plussers: Morrelen aan de kwaliteit is geen oplossing. Daarom gaat heel veel producten in prijs verlagen.

Dan ben jij voordeliger uit en hoopt meer te verkopen. Zo helpen we elkaar. Welke spullen het eerst aan de beurt zijn, bepalen alle Nederlanders samen. Stem online op jouw meest onmisbare producten: Dat weten onze klanten het best.

Daarom gaat een klantenpanel oprichten. Grote ideeën of kleine verbeteringen, alles is welkom. De beste inzenders komen in het klanten- panel en worden een paar keer per jaar uitgenodigd voor overleg op het hoofdkantoor. Help met je stem en je ideeën, dan kan jou helpen met lagere prijzen en meer winkel- plezier.

Verhuur kampeerbungalows, overdekte speelparadijs. Ruimte voor grote caravans en campers. Zwemmen, roeien en vissen in de natuur vijver. Voor meer informatie en reserveren: Wittendijk 4 RS Laren Gld. De laatste zondag van de maand is dat dus mogelijk en dan kunnen be- langstellenden weer de uit- kijktoren in Park Sonsbeek gaan beklommen. Arnhem staat twee dagenlang in het te- ken van vilt. Op zaterdag 28 en 29 maart van Vilt wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt in interieur en mode, maar ook in de kunst.

Op de ViltExpo laten wij de laatste trends en talloze moderne toepas- singen zien van dit veel- zijdige materiaal. Vilt is al vele duizenden jaren oud, maar is en blijft een fijn product om mee te werken. Het is een geliefde stof voor ontwer- pers, omdat het eenvou- dig kan worden gesneden, geknipt of gelijmd. Het mooie van vilt verwerken is dat je er alle kanten mee op kunt: In datzelf- de jaar won hij ook de Grote Prijs van Nederland. Zijn ingetogen muziek doet den- ken aan de muziek van Da- mien Rice en Jeff Buckley, twee artiesten door wie hij ook beïnvloed is.

Ook het fraai geïl- lustreerde artwork van het album vertelt een verhaal. Het interview wordt gehouden door Yke Schotanus, auteur van on- der andere Dichten doe je zo. Meer hierover is te vinden op: Een ideale gelegen- heid om sterren te kijken tussen Binnen draaien er films over sterrenkunde. Bij onbewolkte hemel zijn er diverse planeten en de Maan te bekijken met de telescopen van Sterren- wacht Presikheaven.

Ook bij slecht weer is er van alles te beleven: De toe- gang is gratis. Overal wordt dit album de hemel in geprezen. Wie Roosbeef een keer aan het werk heeft gezien, zal de band niet snel vergeten.

Het feit dat Roos al enige tijd in België woont, en ook twee Belgische top- muzikanten in de band heeft, werpt tevens haar vruchten af in het buurland. Dat is terug te vinden in de Belgische media: Roos is zonder meer een van de wonderbaarlijk- ste zangeressen van het Ne- derlandstalige taalgebied en weet ons steeds te verrassen met bijzonder ontroerende performances.

Bridgeclub De Paperclip, Bezieling, met een duurzaam karakter door Kitty Bouwman ikv werken Teresa van Avila, De Fries, op syk nei de Fryske identiteit door Erik Betten, Spoken Word met dichters, rappers en schrijvers, Irene Companjen in gesprek met Ronald de Ceuster, Dat is te vinden aan de Wagnerlaan in Arnhem- Noord. Tijdens deze beurs bieden diverse verkopers naast speelgoed ook voorjaars- en zomerkleding in de maten 50 tot aan.

Een gedeelte van de opbrengt van deze beurs komt ten goede aan het Kinderdagverblijf de Rijnkabouter. De succesvolle kinderkle- dingbeurs wordt elk voor- en najaar georganiseerd door een vrijwillige kleding- beurscommissie, bestaande uit onder andere leidsters en ouders. Kinderdagverblijf de Rijn- kabouter aan de Wagnerlaan in Arnhem, via inrit Spoed- eisende hulp van Zieken- huis Rijnstate.

Voor de gelegenheid is er gratis parkeergelegenheid. Tevens is de beurs goed be- reikbaar met het openbaar vervoer, via de buslijnen 3,8, 20 en Meer informatie is te verkrijgen via www.

Hij brengt die avond zijn voorstelling Regels zijn Regels. Regels, je moet je er aan hou- den. Je kan ze breken.

Je kan er schijt aan hebben. Je kan er naar leven. Je bent ze op dit moment zelfs aan het le- zen. Wie verzint die ondingen en hoe bepalen ze ons leven? Sommige van ons zijn er meeloper door geworden, anderen anar- chisten.

De grote vraag is: Het cabaret van Zwaneveld is hard, maar ook ontwapend. Het is tekst, maar ook beeld. Het is zeer persoonlijk en toch vrese- lijk herkenbaar. Het heeft inhoud en laat je gieren van de lach. Ontvang alleen nette serieuze rijpere nl mannen. Doe geen extreme sex pijp je wel zonder en lekker diep neuken altijd Ik kom uit Seoul, Zuid-Korea.

Ik heb een volle E cup. Ik hou van Orale sex met Betrouwbare, gezellige mannen. Ik spreek af met Oudere mannen, Gebonden Ik zoek een eerlijke en liefdevolle vent.

Heb jij zin in een onvergetelijke sexdate?? Ben zacht en mollig Zoek dan niet verder. Ik ben Simone, een ondeugende en sexy studente. Ik heb blond haar, Doe mij snel berichtje sturen voor een geile avontuurtje! Kom lekker naar mij toe om te genieten van mijn grote borsten en lekkere rijpe lijf.

Ik zal jou eens Sta al weer even droog , Ben op zoek naar een man die van aanpakken weet een man die ruimdenkend en het liefst gewoon elke week wil afspreken. Heb je een sociaal karakter, ben je vriendelijk en vind je het leuk om met mensen om te gaan?

...

Meesteres leeuwarden zaadkut


geile pjes gratis milf gelderland

We hopen dat de bewoners veel plezier gaan beleven in hun mooie opgeknapte tuin. Gangulphusplein heeft op vrijdag 20 maart meegedaan met NLdoet bij woonzorgcentrum Malburgstaete. Gangulphusplein Win de Citroen C1 bij de Eusebius Duckrace ArnheM - Wanneer uw auto bij Van Hunnik Arnhem in onderhoud of reparatie is dan kunt u gratis gebruik maken van een wel heel speciale leenauto.

Deze ser- vice kost normaal geld maar is nu geheel gratis! Deze ac- tie loopt van 14 maart tot 8 mei Als u in het bezit bent van een of meerdere Eusebius Duckrace lot en dan is de auto op de foto vanaf 10 mei wellicht van u!

Ga dan snel naar de balie van de Eusebius of één van de andere verkoop- punten, zie hiervoor www. De Citroen C1 word door Van Hunnik Au- togroep beschikbaar gesteld als hoofdprijs van de Euse- bius Duckrace die zondag 10 mei om Door een lot van 10 euro aan te schaf- fen steunt u niet alleen de restauratie van de Eusebius maar maakt u dus ook kans op mooie prijzen.

Waaron- der de Citroen C1. Word nu adoptie-ouder, adopteer een eendje! De Eusebius Duck- race is een ludieke race waarin duizenden rubberen badeendjes — getooid met zonnebril vanwege het on- getwijfeld mooie weer — een waterweg afzwemmen, in dit geval de Rijn.

Het eendje dat als eerste over de finish komt wint voor zijn adop- tie-ouder een gloednieuwe Citroën C1, nummer 2 een mooie andere prijs enzo- voort. De Duckrace wordt een heel spektakel voor jong en oud, ook omdat er voor, tijdens en na de race van alles te doen is op de kade langs het raceparcours. Nieuwscafé over leegstand ArnheM - Het Gelderlander Nieuwscafé staat vrijdag 27 maart in het teken van de leegstand in de stad.

Daar heeft Ruimtekoers, het festival dat een maand lang in het teken staat van de leegstand, zijn hoofdkwar- tier gevestigd. Het Nieuwscafé is zoals altijd gratis toegankelijk. Sterrenkijkdagen ArnheM - Vrijdag 27 en za- terdagavond 28 maart orga- niseert Sterrenwacht Presik- heaven voor de zesde keer in Arnhem de Landelijke Ster- renkijkdagen.

Tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen staan er op vrijdagavond 27 maart diverse telescopen op het Panoramaterras van kenniscentrum Rozet, aan de Kortestraat 16 in het centrum van Arnhem. De avond duurt van Op zaterdagavond 28 maart staan de sterrenkijkers op het dakterras van Multi- functioneel Centrum Pre- sikhaven aan de Laan van Presikhaaf 7 van Vlucht zeearend ArnheM - Zondag 29 maart vindt er een spectaculair evenement plaats in het Sonsbeekpark bij de Stads- villa.

Deze vlucht wordt vastgelegd met een camera die is bevestigd aan de zeearend Hertog. Via een groot scherm kan er wor- den gekeken naar de beel- den die de camera maakt. Dit is een uniek project dat plaatsvindt in het kader van Arnhem voor Kika. Nadat de zeearend geland is in het Sonsbeekpark, wordt er een roofvogeldemonstratie gege- ven door valkenier Gerard van den Brink.

De toegang op de weide voor de Stads- villa Sonsbeek is gratis. Een kleine bijdrage in de dona- tie-bus van KiKa wordt zeer op prijs gesteld. Cartograa f 86, 1 EZ Dui ven Telefoon - 60 17 www. Geldig voor werkzaamheden uitgevoerd tot 1 juli Bel voor een afspraak: Kom langs voor een gratis oriëntatiegesprek En maak kans op een verhuizing t.

Vraag in de winkel naar de actievoorwaarden. Vertel uw ver- haal op www. Inmiddels zijn er veel verhalen verzameld over streekgerechten, ge- bruiken op feestdagen, ritu- elen in het dagelijks leven, ambachten, spelletjes en nog veel meer zaken die het karakter van de streek be- palen of typerend zijn voor Gelderland.

Maar ze zijn er nog lang niet. Want wat doet u altijd met een verjaardag? Welk evenement staat al jaren- lang op de kalender? Beheerst u een oud ambacht? Of eet u altijd op vrijdag een bepaald gerecht? Struin eens rond op de site en kom op ideeën, want ie- dereen heeft tradities in zijn woonplaats, elke familie heeft zo zijn eigen gebrui- ken. Plaats uw verhaal nu, dan komt het misschien nog aan bod in de tv uitzen- ding. De opnames komen op maandag 20 april op tv bij Omroep Gelderland.

Heeft u nog mooie verhalen over gebruiken of tradities? Vertel uw verhaal op www. Omroep Gelderland Jubileumeditie Posbank 6x6 op de Veluwe rheden - Op zaterdag 25 april is één van de mooiste plekken op de Veluwe voor de vijfde maal het toneel van de Posbank 6x6: Tijdens deze jubileumeditie kunnen deelnemers kiezen uit nóg meer activiteiten dan voorgaande jaren. Naast fietsen en hardlopen kunnen de deelnemers nu ook wandelen. De organisa- tie doneert de opbrengsten aan het KWF.

Daarnaast kunnen de deelnemers door sponsoring extra geld inza- melen voor de strijd tegen kanker. Deelnemers kunnen de Posbank zo vaak als in hun vermogen ligt beklimmen. Bij 36 beklimmingen worden maar liefst hoogteme- ters overwonnen over een afstand van 86 km. Voor hardloopliefhebbers is een afwisselende trailrun uitgezet door heide, zand en bos. Wandelliefhebbers kunnen een mooie, afwisselende route lopen over de heuvels van de Posbank en door bos.

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen meedoen aan de kidsrun. Groot ouders mogen mee rennen of de kinderen aanmoedigen van- af het uitzichtpunt. Kinderen die liever wande- len, kunnen meedoen aan de kidswalk.

Een wandelroute van maximaal 1,5 uur, met leuke en leerzame natuur- opdrachten onderweg. Be- geleiding van groot ouders is noodzakelijk. Op zaterdag 25 april is de jubileumeditie Posbank 6x6. U kunt fietsen, hardlopen of wandelen. Behalve een kle- ding- en speelgoedmarkt is er een springkussen en kunnen kinderen zich laten schminken. Ook is er een koffiecorner met heerlijke zelfgebakken taarten. Het evenement duurt van Iedereen is van harte uitgenodigd om tijdens het lentefeest door ons hun tweedehands kle- ding te laten verkopen.

Voor het aanvragen van een ver- koopnummer en informatie over het reglement van de beurs kunt u mailen naar kledingbeurstroubadour hotmail. Ook gebruikte mobiele tele- foons en schoenen zijn wel- kom, evenals huishoudelijk textiel zoals dekens, bed- dengoed, handdoeken en gordijnen.

Het depot bereikbaar op te- lefoonnummer of meer info via www. Vanaf de Euse-biustoren in het centrum zal de zeearend, genaamd Hertog, naar het park vliegen. Een hertog is een adellijke bezoe- ker, maar daar is het park wel aan gewend; vroeger vertoefde de adel daar graag.

De arend staat bekend om zijn moed, kracht en souplesse; hij straalt macht en schoon- heid en onafhankelijkheid uit. En de naam Hertog is een verwijzing naar de hertog van Gelre, die de arend in het wapen van de stad Arnhem plaatste. Bovendien is de Hertog onlosmakelijk verbonden aan de Arnhemse voetbalclub Vitesse. Hij kan, als hij er zin in heeft, binnen twee minuten van de toren naar het park vliegen. Dit hoog bezoek is niet zonder reden: Kika Arnhem heeft dit georganiseerd om geld in te za- melen voor het onderzoek naar kinderkan- ker.

Drie maanden lang zijn er sportieve, culturele en muzikale evenementen, met het doel zo veel mogelijk geld in te zame- len voor dit belangrijke onderzoek. Welke Arnhemmer komt nou niet kijken naar dit bijzondere bezoek?

Zeker als je bedenkt dat je na de landing van de Hertog met mij aan een bijzondere wandeling kunt deelne- men. Ik neem je mee naar plekken in het park waar je normaal niet zo snel komt.

Een tocht van anderhalf uur voor grote en kleine Arnhemmers. Carina Hengst nachtburgemeester jeroen glissenaar heb jij logistieke ervaring? Coördinator Voor de afdeling Rijn IJssel zijn wij op zoek naar een gedreven en een initiatief nemende 2e vrijwillig Co- ordinator voor het project Thuisadministratie in Arn- hem.

Het project geeft men- sen, die moeite hebben hun financiële huishoudelijke administratie te organise- ren, een steuntje in de rug. Zij worden door een vrijwil- liger ondersteund en bege- leid om na verloop van tijd zelf hun eigen financiële ad- ministratie weer opnieuw te voeren. Neem contact op met Carolien Pie- per, 06 Docenten internetcafé Ben jij de persoon die onze bewoners wil helpen om als een oudere van deze tijd te kunnen communiceren?

Marie-Elaine Thissen hoort graag van je via Magazijnbeheer De magazijnbeheerder van het distributiecentrum is verantwoordelijk voor de logistieke operatie binnen het centrum m2 en geeft daarnaast leiding aan de medewerkers van deze afdeling. Je bent verant- woordelijk voor het effectief en efficiënt gebruik van het distributiecentrum zodat er een optimaal logistiek pro- ces van goederen gereali- seerd wordt.

Heb jij logistie- ke ervaring en wil je werken binnen een gezellig team? Benader Willy Knelissen via vrijwilligers voedsel- bankarnhem. Om dit op te vangen, worden de extra sprinters ingezet.

En dit is van groot belang voor de ruimtelijke en economische ontwikke- ling en de vitaliteit van dat gebied. De treinverbinding Tiel-Arnhem is de ruggen- graat van het Rivierenlandse openbaar vervoersysteem; vanuit de hele regio sluiten busverbindingen aan op de trein. Hierdoor verbindt de trein de regio met onze provinciehoofdstad. Deze is dus van groot belang voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling en de vitaliteit van dat gebied.

Arnhem-Zuid Ook zorgt deze verbinding ervoor dat goede scholing buiten onze regio bereikbaar is voor inwoners van ons gebied. En uiteraard is een goede verbinding belangrijk om mensen aan te trekken voor recreatie. Deze treinverbinding staat onder druk vanwege de vele ambities van het Stadsregio- gebied en Rijk op het spoor tussen Elst en Arnhem: Het versnellen van de intercity houdt in dat deze niet meer zal stoppen in Arnhem-Zuid, Elst en Lent.

Dat doen zij om sa- men Pasen te vieren en een pakketje te brengen. In Arn- hem gaan leerlingen van De Witte School op dinsdag 31 maart naar Woonzorgcen- trum Paasberg om pakketjes uit te delen. Vrijwilligers van de Zonnebloem afde- ling Arnhem Oost brengen pakketjes persoonlijk thuis bij hun gasten.

Van be- wegen in de natuur? Per- soonlijk record verbeteren? Dit kan allemaal in één dag. Het parcours is voor ieder- een: Vele kinderen, meer dan , lo- pen individueel of met de hele school, trots de longen uit hun lijf voor de Menzis jeugdlooprace van één of 2,5 kilometer. Op het plein van het Openluchtmuseum zijn vele leuke activiteiten.

Als speciale attractie is er dit jaar zelfs een opblaas- baar atletiekstadion aanwe- zig. Na afloop ontvangen de kinderen een herinnerings- medaille. De prestatieloop van vijf of tien kilometer voor volwassenen voert de deelnemers dwars door het museumpark en door de omliggende bossen. Voor de tijdregistratie wordt er gewerkt met het Ipico- tijd- registratiesysteem.

De chips dienen na afloop weer in- geleverd te worden. Rondje Nederland is voor het Neder- lands Openluchtmuseum de traditionele warming-up voor het nieuwe museum- seizoen dat op 1 april begint. Alle deelnemers aan Rondje Nederland krijgen 29 maart gratis toegang tot het Open- luchtmuseum, supporters betalen een gereduceerd ta- rief. Schrijf snel in via www. Ren de longen uit je lijf tijdens Rondje Nederland in het Openluchtmuseum.

De plaats van de speelgelegenheid was sober ingericht met verouderde toestellen en weinig aan- trekkelijk voor kinderen. Sinds medio is een bewonersgroep, bestaande uit een aantal betrokken bewoners, bezig met het herinrichten van de speelplek. Het belang van het project voor de buurt was te komen tot een uitda- gende en mooie speelplek voor de jeugd. Mede door een enquête ziet de speel- tuin er weer schitterend uit.

De coverband WAS uit Westervoort treedt op. Ook tijdloze Nederpop- nummers staan op de play- list. WAS is een viermans- formatie en bestaat uit: Aansluitend zal er een jamsessie plaats- vinden. De toegang is gratis. Spijkerstraat 3, DA Arnhem.

Ook wordt er een recordpoging persluchtduiken gedaan in zwembad Valkenhuizen. Vijfenvijftig duikers gaan onder water het cijfer vijfen- vijftig uitbeelden. De jubi- leumweek wordt afgesloten met een showdiner. Maak hiervoor een afspraak via gemeente arnhem. Gemeente Arn- hem, t. U hebt daar zes weken de tijd voor vanaf de dag nadat het besluit is bekendge- maakt.

In het bezwaarschrift moeten tenminste staan: Daarvoor moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen.

Een voorlopige voorzie- ning tegen een goedgekeurd bestemmingsplan moet u sturen naar: Voor meer informatie of voor een afspraak om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken, kunt u bellen met - NL Arnhem publiceert haar openbarebekendmakingen digi- taal via www.

Bij het Stadhuis Koningstraat 38 , bij Loket Zuid Kronenburggalerij 3 of bij de bibliotheken kunt u gratis eencomputer gebrui- ken om www. Bij loket Bouwen Wonenen Leefomgeving Koningstraat 38 kunt u informa- tie op verzoek geprint ontvangen. Arnhems Erfgoed op de agenda! Komt u op dinsdag 31 maart naar Rozet om in gesprek te gaan over de Arnhemse Erfgoedagenda? De avond begint om Maar omstandigheden zijn veranderd en er zijn nieuwe ontwikke- lingen gaande. We formuleren geen nieuw maar we bepalen de koers voor de toekomst.

We leggen dit vast in een Erfgoed agenda. We gaan op zoek naar wat ieders bijdrage daaraan kan zijn. Die zijn avond de resultaten bekend van het Arn- hemse Digipanel, dat wij een aantal vragen over erfgoed hebben voorgelegd.

Wethouder Gerrie Elfrink presenteert een bijzondere uitdaging voor de stad. Wie durft het aan om een 'droom' over Erfgoed te realiseren? Op 31 maart hoort u hoe u, uw organisatie of uw wijk mee kunt doen. Laat die kans niet lopen en geef u op vóór 27 maart a. NL Ook ná 31 maart kunt u meepraten over de Erfgoedagenda.

Uw ideeën en acties kunt u inleveren via de website meedoeninarn- hem. Kennisgeving Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Arnhem voor de uitvoering van het bestemmingsplan Rijnboog-Paradijs. De burgemeester van Arnhem maakt bekend, dat ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet vanaf 26 maart tot en met 6 mei een afschrift van het koninklijk besluit van 10 februari , nr.

De in het koninklijk besluit ten name van de gemeenteraad van Arnhem ter ontei- gening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestem- mingsplan Rijnboog-Paradijs. De door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken hebben de bestemmin- gen Woongebied, Verkeer-Verblijfsgebied alsmede de dubbelbestemming Waarde - Archeologie archeologisch waardevol gebied.

Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen. Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 13 maart , nr. Tegen dit besluit staat geen beroep open. Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties: Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling BJV Publiekrecht, toestelnr. Arnhem, 25 maart Mantelzorgcompliment gaat veranderen Het Mantelzorgcompliment is een jaarlijkse waardering voor mantelzorgers van de overheid.

Met ingang van stopt de landelijke overheid hiermee en gaan de gemeenten de organisatie van deze waar- dering overnemen. Mensen van wie bij de Sociale Verzekeringsbank SVB bekend is dat zij hulp krijgen van een mantelzorger, hebben hierover vorige week een brief gekregen van SVB èn gemeente Arnhem.

Meer informatie bij het SVB: Dat betekent dat mantelzorgers het compliment niet meer in geld uitbetaald krijgen. De gemeente krijgt aanzienlijk minder geld van de overheid om aan het Mantelzorgcompliment te besteden. Door die samen- werking kunnen we de Arnhemse mantel- zorgers meer bieden voor het beschikbare geld.

Hoe het compliment er precies uit- ziet, weten we eind april. Vanaf 15 mei kunt u het compliment aanvragen via het digitale loket van www. Daar zijn wel voor- waarden aan verbonden, die u nu al kunt vinden op deze website.

Deze markt zal plaatsvinden op het Kerkplein. Voor kinderen is er geen vrijmarkt. De verhuur van kramen vindt plaats 26 op donderdag 9 april van Bij mooi weer wijken we uit de naar bui- ten. Deze borgsom krijgt u terug op 27 april bij inlevering van de complete set bij het meldpunt.

Dit kan de 27ste april van Rij- en reisdocumenten Kunt u zonder afspraak tijdens openingstijden afhalen. Aanvraag van rij- en reisdocumenten gaat wel via afspraak. Openingstijden stadhuis Koningstraat Deze afspraak kunt u maken in overleg met de wethoudersassistenten via - Tijdens de nationale boomfeestdag op woensdag 18 maart hebben 15 kinderen van de Kentalis Dr.

Boschschool stuks beuken, hulst en taxus geplant achter de oliemolen in het Nederlands Openlucht Museum. Iedere woning is uniek. Net zoals elke bewoner uniek is. Bij Willemsen kun je dan ook niet kiezen voor een standaardaanpak. Uiteraard, we volgen de bekende wegen zoals een bord in de tuin, een advertentie in de krant en een plekje op Funda. Maar daarnaast doen we nog zoveel meer om jouw woning onder de aandacht te brengen of om precies die woning te vinden waar je al zo lang naar op zoek bent.

Hoe we dat doen? We vertellen je het graag tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij ons op kantoor of bij jou thuis. Bel gewoon [] 27 51 en maak een afspraak. Over het bijzondere project Spijkerbroek bijvoorbeeld. Maar ook over alle ontwikkelingen in de zuidelijke binnenstad zoals Bartok, Paradijs en de Trans.

En dan zouden we nog bijna al die projecten vergeten die we extra aandacht geven in deze krant. Bekijk ze allemaal en wie weet Team Willemsen makelaars Wonen op niveau in Eldens BuitenhuisIn het hart van De Tuin van Elden, aan het water en uitkijkend over het park, gaan we de kleinschalige appartementenvilla Eldens Buitenhuis realiseren.

Kom naar het informatiecentrum Klapstraat 24b in Elden. Of maak een afspraak! In deze krant vertellen ze al even kort waarom de woning die ze in verkoop hebben zo bijzonder is. Wil je alles weten? WOON vrijstaand m3 woonplezier Drie royale verdiepingen. WOON twee-onder-eenkap Standaard een uitbouw van 2,4m. Inclusief keuken en sanitair.

Een prachtig project in een opkomend stadsdeel Er gebeurt van alles in de zuidelijke binnenstad van Arnhem voorheen plan Rijnboog. Met de komst van Rozet en het feestaardvarken kreeg het lang verwaarloosde stadsdeel weer een nieuwe impuls. En dat daagde KonderWessels Projecten uit Bartok te ontwikkelen. Een prachtig complex met 60 huurappartementen met daaronder commerciële ruimtes voor winkels of een supermarkt. Roy Hasselerharm van KondorWessels Projecten is trots op alle plannen.

Met de komst van Rozet, de koopwoningen van Paradijs om de hoek en alle plannen voor het kerkplein, de Trans en het Bartokpark, gaat dit een enorm leuke en inspirerende buurt worden waar het heerlijk wonen, werken en ontspannen wordt. De gemeente zorgt daarbij voor een herinrichting van de openbare ruimte met nieuwe bestrating en parkeerplaatsen.

Jarenlang was dit deel van Arnhem troosteloos en onaf. Maar de markt is nu duidelijk aan het veranderen en wij spelen daar met Bartok graag op in. Het ontwerp is gereed, de bouwaanvraag is ingediend en als het even meezit gaan we dit jaar al slopen en bouwen. De start verhuur laat dan vervolgens niet lang meer op zich wachten. Wordt verwacht in de Arnhemse binnenstad De locatie is uniek en ook het stedenbouwkundig plan spreekt tot de verbeelding.

Veel aandacht voor de openbare ruimte. Met water en groen, gezellige straatjes en sfeervolle pleintjes. En volop variatie in woningtypen en architectuur. Het wordt een geweldige wijk!

Op de grens van stad en land Wonen op een dorp, midden in Arnhem leuke nieuwe buren l lekker uitkijken ove spannend nieuwe vriendjes ga je mee de eendjes voe een snelle boodschap? Optredens van diverse artiesten, dansgroepen etc. Flam Productions - www. Ook heeft de groep een universeel schadeherstelbedrijf, een leasemaatschappij en een verhuurbedrijf. Ben jij de flexibele, klantgerichte kandidaat, woonachtig in de regio Arnhem? Surf dan voor het volledige functieprofiel naar onze website voor: Je kunt daar tot en met 8 april je cv achterlaten.

Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar mensen met de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor informatie kun je contact opnemen met de afdeling HR, Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Dus de belastingdienst hoeft niets te controleren, hoezo gemakkelijker? O ja, u blijft natuurlijk wel verantwoordelijk, misschien kan het later dan toch leuker worden. Dat zijn de woorden van Ton sr. Derksen, eigenaren van Administratiekantoor Derksen.

Hun kantoor aan de Pieter Calandweg 11A in Arnhem is al jaren een adres voor starters, en bedrijven in het MKB, loonadministraties, geen probleem, invullen van belastingformulieren particulieren voor 1 mei bij de belastingdienst gegarandeerd. Bij Administratiekantoor Derksen staat de deur altijd open. Hulp met belasting bij Derksen Advertorial Belastingdienst, steeds leuker maken ze het voor ons en ook makkelijker, maar natuurlijk veel makkelijker voor de belastingdienst zelf.

Calandweg 11A in Arnhem Tel: Onderdelen van het pro- gramma van de Historische Kring Westervoort worden gevormd door de herden- kingen op 11 april en 4 en 5 mei, een tentoonstelling in Huize Vredenburg, een programma voor groepen 7 en 8 en een bezoek aan Fort Westervoort.

De organisatie van activiteiten op 12 april en 4 en 5 mei is in handen van de gemeente. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat met de Duitse inval de Tweede Wereldoorlog begon en 70 jaar geleden dat we onze bevrijding mochten vieren. Een belangrijk onderdeel van het programma is de tentoonstelling in Huize Vredenburg, die op zaterdag 11 april begint.

Op 11 april herdenken we dat op 12 april , 70 jaar ge- leden, de bevrijding van het westen van ons land begon met de oversteek van de IJs- sel bij Westervoort.

Dat zal gebeuren bij het monument. Ook nu weer zullen leger- voertuigen uit die periode extra glans hieraan geven. Voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen is een pro- gramma ontwikkeld.

Ook een bezoek aan Fort Wes- tervoort zal een belangrijke rol spelen. Het Fort zal in de weekenden in de peri- ode van zaterdag 11 april tot zondag 10 mei voor het publiek geopend zijn.

Er is een fototentoonstelling en een aantal lezingen zullen worden gepresenteerd. Volop aandacht voor de Tweede Wereldoorlog in Westervoort in april en mei dit jaar. Historische Kring Westervoortopschoondag spijkerkwartier Arnhem - Zaterdag 28 maart is het landelijke opschoondag. Overal in Nederland gaan mensen op pad om hun leefom- geving op te frissen. Het Spijkerkwartier doet daar- aan mee en spoort haar buurtbewoners aan om ge- zamenlijk de afvalgrijpers beet te pakken.

Want het is alom bekend; een schone wijk is een fijne wijk. Ook al komt de gemeente geregeld langs om vuil uit de straten te halen, het Spijkerkwartier kampt met vrij veel zwerfaf- val. In dit stadsdeel, bestaande uit De Spoor- hoek, De Spijkerbuurt en Het Boulevardkwartier, dwalen altijd heel wat blikjes, plastic zakjes en ondefinieerbare stukken plastic op de stoepen en in de boomperkjes.

Her en der zijn er gelukkig al betrokken mensen die bij tijden troep verwijderen. Opdat het voorjaar fris en fruitig kan begin- nen. De grijpers worden geleverd door de ge- meente, afvalzakken zijn beschikbaar en koeken komen na afloop. De werk- groep hoopt uiteraard op een zonnetje tijdens deze ochtend, maar gaat ook met hagel en regen op pad. Zij nodigt iedereen uit mee te doen. Buurtgeno- ten, stadsgenoten; kom naar de Lommerd, Spij- kerstraat C.

Bewonder de kunstzinnigheid van bewoners Driemondplein Arnhem - Bewoners van het Driemondplein nodigen iedereen uit voor de open dag op zondag 12 april. Zij willen iedereen kennis la- ten maken met creatieve ideeën uitgevoerd door de bewoners van de flat gele- gen aan het Driemondplein wijk Elderveld. Samen met een groep enthousiaste be- woners en medewerkers van Volkshuisvesting werd de werkgroep kunst opge- richt.

Er is hard gewerkt om de saaie muren bij de bin- nengangen op de 12 etages te verfraaien. Ook de entreehal is bij het plan betrokken. Door de bewoners zijn ideeën aan- gedragen zoals een schilde- rij van De Gele Rijder op de zevende etage. Op de elfde etage is gewerkt aan een muurschildering van 3 bij 3.

De twaalfde eta- ge voelt zich verbonden met de sterrenhemel en is daar- mee aan de slag gegaan. De ideeën zijn spontaan ontstaan. Drie bewoners hebben de schilderingen aangebracht. De boekenkast kreeg een aparte uitstraling. Een wijkactiviteit waarbij wijkbewoners hun talenten en passies laten zien. De bewoners van de Driemondplein flat werken daar graag aan mee. U bent zondag 12 april van uur tot Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.

Week 13 Coop luxe notenstol doos gram van 4. Pogingen om een andere inkomstenbron te vinden liepen op niets uit.

De orga- nisatie moet met pijn in het hart de lange traditie van veertig jaar Scheepenzaal- concerten beëindigen. Sinds heeft de Stichting Co- ordinatie Ensemblemuziek Arnhem jaarlijks een zestal kamermuziekconcerten in het Duivelshuis te Arnhem georganiseerd. In het kader van een alge- mene bezuinigingsoperatie werd ook de Arnhemse cul- tuur een bezuiniging op- gelegd. Als gevolg hiervan heeft de Gemeente Arnhem op advies van een externe commissie besloten om de stichting de voor en aangevraagde subsi- die niet toe te kennen.

Het bestuur zou niet vernieu- wend zijn en niet genoeg samenwerken. De leden spreken dit tegen. Het be- sluit tot stopzetting van de subsidiëring is bij het be- stuur hard aangekomen. De afgelopen maanden zijn mo- gelijkheden onderzocht of de Scheepenzaalconcerten desondanks op een of an- dere manier gecontinueerd zouden kunnen worden.

Dit bedrag is door het weg- vallen van de subsidie nu ongedekt. Pogingen om elders financi- ele ondersteuning te vinden hebben helaas geen resul- taat gehad. De sector van de klassieke Muze bleek voor het bedrijfsleven minder ge- schikt te zijn. Ook heeft men mogelijkheden onderzocht om op een andere, goedko- pere locatie door te gaan. Maar ook daar zijn aanzien- lijke kosten aan verbonden. Daarnaast is de organisatie huiverig om bezoekers en de uitvoerende musici te moe- ten ontvangen in een ruimte die uitstraling mist.

Het verhogen van de entreeprijs tot minimaal 30 euro vond de organisatie geen realisti- sche optie. Enkele jaren geleden stopte ook de Stichting Vrienden van het Lied en vorig jaar de Arnhemse Vereninging voor Kamermuziek. Volgens het bestuur van de Schee- penzaalconcerten illustra- tief voor de verslechtering en verwaarlozing van de kleinschalige klassieke po- dia in de gemeente Arnhem.

Van deskundigen en ver- antwoordelijken zou men mogen verwachten dat de daarbij gehanteerde keuzes en criteria fair, evenwich- tig en realistisch zijn. In dit opzicht voelen wij ons diep teleurgesteld. Scheepenzaalconcerten Herdenkingsconcert 70 jaar bevrijding van Velp VeLP - Een bijzonder herden- kingsconcert ter gelegenheid van de 70 jaar bevrijding van Velp wordt gehouden op zondag 12 april in de Grote Kerk.

Bijzondere verhalen worden op die dag verteld door Gety Hengeveld Phanta Rhei Het koor Panta Rhei Vocaal bezingt en herdenkt de ge- vallenen van de Tweede Wereldoorlog, als zij op zon- dag 12 april om De muziek wordt afgewisseld door korte be- schrijvingen over de oorlog en bevrijding van Velp en Rozendaal en voorgelezen door Gety Hengeveld, auteur en samensteller van boeken over die periode.

Zijn grootvader en oom, die als geallieerden hier ook heb- ben gevochten, overleefden de oorlog. Panta Rhei Vocaal heeft onder leiding van Frank Litjens, het Requiem eerder uitgevoerd bij de herdenkin- gen van Market Garden in Groesbeek en Nijmegen in september Het herden- kingsconcert vindt plaats op zondag 12 april om De albumrelease vindt plaats in de MoveUp aan de Var- kensstraat 17 in Arnhem. De show zal bestaan uit werk van het album met daarnaast ook nieuwe num- mers die nog niet gereleased zijn.

Nederlandstalige punkrock met uitstapjes naar ska, hardcore en new wave. Dat is waar de Arnhemse forma- tie Oude Jeugd voor staat. Schuytgraaf bomen rijker Arnhem - Met het planten van een populier heeft wet- houder Ine van Burgsteden de wijk Schuytgraaf een nog groener karakter gegeven.

De populier die is geplant vormt het sluitstuk van een project waarbij bijna bomen een groene laan vor- men tussen de Amerikaanse wijk in Schuytgraaf en park Lingezegen. De bomenrij die nu is ontstaan is van belang voor het groene karakter van de wijk, omdat het van noord tot zuid door de wijk loopt.

Ook is de laan van grote waarde voor de natuur. De bomen dienen namelijk als belangrijke broedplaats. Minder geld, meer lasten en onzekerheid. Gezinnen, studenten, singles of plussers: Morrelen aan de kwaliteit is geen oplossing. Daarom gaat heel veel producten in prijs verlagen. Dan ben jij voordeliger uit en hoopt meer te verkopen. Zo helpen we elkaar. Welke spullen het eerst aan de beurt zijn, bepalen alle Nederlanders samen.

Stem online op jouw meest onmisbare producten: Dat weten onze klanten het best. Daarom gaat een klantenpanel oprichten. Grote ideeën of kleine verbeteringen, alles is welkom. De beste inzenders komen in het klanten- panel en worden een paar keer per jaar uitgenodigd voor overleg op het hoofdkantoor.

Help met je stem en je ideeën, dan kan jou helpen met lagere prijzen en meer winkel- plezier. Verhuur kampeerbungalows, overdekte speelparadijs. Ruimte voor grote caravans en campers. Zwemmen, roeien en vissen in de natuur vijver. Voor meer informatie en reserveren: Wittendijk 4 RS Laren Gld. De laatste zondag van de maand is dat dus mogelijk en dan kunnen be- langstellenden weer de uit- kijktoren in Park Sonsbeek gaan beklommen.

Arnhem staat twee dagenlang in het te- ken van vilt. Op zaterdag 28 en 29 maart van Vilt wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt in interieur en mode, maar ook in de kunst. Op de ViltExpo laten wij de laatste trends en talloze moderne toepas- singen zien van dit veel- zijdige materiaal. Vilt is al vele duizenden jaren oud, maar is en blijft een fijn product om mee te werken. Het is een geliefde stof voor ontwer- pers, omdat het eenvou- dig kan worden gesneden, geknipt of gelijmd.

Het mooie van vilt verwerken is dat je er alle kanten mee op kunt: In datzelf- de jaar won hij ook de Grote Prijs van Nederland. Zijn ingetogen muziek doet den- ken aan de muziek van Da- mien Rice en Jeff Buckley, twee artiesten door wie hij ook beïnvloed is. Ook het fraai geïl- lustreerde artwork van het album vertelt een verhaal.

Het interview wordt gehouden door Yke Schotanus, auteur van on- der andere Dichten doe je zo. Meer hierover is te vinden op: Een ideale gelegen- heid om sterren te kijken tussen Binnen draaien er films over sterrenkunde.

Bij onbewolkte hemel zijn er diverse planeten en de Maan te bekijken met de telescopen van Sterren- wacht Presikheaven. Ook bij slecht weer is er van alles te beleven: De toe- gang is gratis. Overal wordt dit album de hemel in geprezen. Wie Roosbeef een keer aan het werk heeft gezien, zal de band niet snel vergeten. Het feit dat Roos al enige tijd in België woont, en ook twee Belgische top- muzikanten in de band heeft, werpt tevens haar vruchten af in het buurland.

Dat is terug te vinden in de Belgische media: Roos is zonder meer een van de wonderbaarlijk- ste zangeressen van het Ne- derlandstalige taalgebied en weet ons steeds te verrassen met bijzonder ontroerende performances.

Bridgeclub De Paperclip, Bezieling, met een duurzaam karakter door Kitty Bouwman ikv werken Teresa van Avila, De Fries, op syk nei de Fryske identiteit door Erik Betten, Spoken Word met dichters, rappers en schrijvers, Irene Companjen in gesprek met Ronald de Ceuster, Dat is te vinden aan de Wagnerlaan in Arnhem- Noord.

Tijdens deze beurs bieden diverse verkopers naast speelgoed ook voorjaars- en zomerkleding in de maten 50 tot aan. Een gedeelte van de opbrengt van deze beurs komt ten goede aan het Kinderdagverblijf de Rijnkabouter. De succesvolle kinderkle- dingbeurs wordt elk voor- en najaar georganiseerd door een vrijwillige kleding- beurscommissie, bestaande uit onder andere leidsters en ouders.

Kinderdagverblijf de Rijn- kabouter aan de Wagnerlaan in Arnhem, via inrit Spoed- eisende hulp van Zieken- huis Rijnstate. Voor de gelegenheid is er gratis parkeergelegenheid.

Tevens is de beurs goed be- reikbaar met het openbaar vervoer, via de buslijnen 3,8, 20 en Meer informatie is te verkrijgen via www. Hij brengt die avond zijn voorstelling Regels zijn Regels. Regels, je moet je er aan hou- den. Je kan ze breken. Je kan er schijt aan hebben.

Je kan er naar leven. Je bent ze op dit moment zelfs aan het le- zen. Wie verzint die ondingen en hoe bepalen ze ons leven? Sommige van ons zijn er meeloper door geworden, anderen anar- chisten. De grote vraag is: Het cabaret van Zwaneveld is hard, maar ook ontwapend.

Het is tekst, maar ook beeld. Het is zeer persoonlijk en toch vrese- lijk herkenbaar. Het heeft inhoud en laat je gieren van de lach. Ontvang alleen nette serieuze rijpere nl mannen. Doe geen extreme sex pijp je wel zonder en lekker diep neuken altijd Ik kom uit Seoul, Zuid-Korea. Ik heb een volle E cup. Ik hou van Orale sex met Betrouwbare, gezellige mannen. Ik spreek af met Oudere mannen, Gebonden Ik zoek een eerlijke en liefdevolle vent.

Heb jij zin in een onvergetelijke sexdate?? Ben zacht en mollig Zoek dan niet verder. Ik ben Simone, een ondeugende en sexy studente. Ik heb blond haar, Doe mij snel berichtje sturen voor een geile avontuurtje! Kom lekker naar mij toe om te genieten van mijn grote borsten en lekkere rijpe lijf. Ik zal jou eens Sta al weer even droog , Ben op zoek naar een man die van aanpakken weet een man die ruimdenkend en het liefst gewoon elke week wil afspreken. Heb je een sociaal karakter, ben je vriendelijk en vind je het leuk om met mensen om te gaan?

...

Amateur gratis grappige seks

  • Klein nat kutje privehuis belgie
  • Het interview wordt gehouden door Yke Schotanus, auteur van on- der andere Dichten doe je zo.
  • Sex advertentie plaatsen geile partyVrouwen zoeken gratis sex eindhoven neuken


Voor uw en onze veiligheid en om gebruik te blijven maken van Sexjobs dient u akkoord te gaan met:. Wij gebruiken geen cookies die andere dan functionele, communicatieve of analytische doeleinden hebben. Ik geef hierbij aan Tease Media B. Ik verklaar hiermee dat ik het cookiestatement gelezen heb.

Mijn Sexjobs Inloggen Advertentie plaatsen Maak account aan. Gangbang Algemeen Barebangs Bukkake Erotisch uitgaan. Nieuwsbrief Vul je e-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen: Spontaan en geil uit Arnhem. Club le Baron uit Heerewaarden. Hoi, Welk leuk geil stel tussen de heeft er vanavond zin in een lekkere geile avond.

Hoi, Welk leuk geil stel tussen de Hoi Hoi jij daar leuke spontanen man zin om wat leuks te doen? Hoi Hoi jij daar leuke spontanen man zin Hoi Hoi buurman heb ik dan toch je aandacht gekregen welkom op mij erotische site, Ik ben Sanny Hoi Hoi buurman heb ik dan toch je aanda Hallo dames zin in een lekkere zwartepaal en vindt je hygiëne belangrijk stuur mij dan een mail zoda Hallo dames zin in een lekkere zwartepaa Een leuke nette man voor een trio date..

Een leuke nette man voor een trio date Originele kamagra mg Betrouwbaar, goedkoop en uit voorraad leverbaar, geen poespas. Rondborstige moeder 47 neuken Daten met een geile vrouw van 47 uit Gelderland die zin heeft in orale sex met een lekkere vent! Hitsige oma 52 beffen Vrijen met een hete amateur van 52 uit Gelderland die zoekt naar hete sex met een lekkere vent!

Hitsige granny 63 zien Vrijen met een wulpse amateur van 63 uit Gelderland die zoekt naar dates met een jongeman! Niet voor een kopje koffie drinken natuurlijk. Al kun je die ook krijgen hoor, na gedane arbeid. Lijkt het jou ook wat met een wat oudere vrouw? Ik ben goed hoor! Rondborstige milf 35 zien Afspraakje met een eenzame amateur van 35 uit Gelderland die zoekt naar dates met een jongen!

Wulpse milf 35 masseren Eenmalige sex met een eenzame vrouw van 35 uit Gelderland die verlangt naar neuk-partijtjes met een lekkere vent! Mijn seksleven is goed maar ik krijg te weinig seks. Om dat op te vullen zoek ik nu een geheime minnaar. Misschien zit jij wel in hetzelfde schuitje als ik.

Dan kunnen we elkaar mooi aanvullen. Gescheiden oma 56 vingeren Gratis sex met een hitsige amateur van 56 uit Gelderland die zoekt naar vrij-partijen met een man! Natuurlijk vertel ik je alles als we elkaar leren kennen en het klikt tussen ons. Ik ben op zoek naar een lieve man voor een relatie. Getrouwde oma 53 vingeren Vrijen met een wulpse liefhebster van 53 uit Gelderland die vooral zoekt naar vrij-partijen met geile kerels!

Mag wel, maar het is zeker niet de eerste reden dat ik hier op zoek ben. De opnames komen op maandag 20 april op tv bij Omroep Gelderland.

Heeft u nog mooie verhalen over gebruiken of tradities? Vertel uw verhaal op www. Omroep Gelderland Jubileumeditie Posbank 6x6 op de Veluwe rheden - Op zaterdag 25 april is één van de mooiste plekken op de Veluwe voor de vijfde maal het toneel van de Posbank 6x6: Tijdens deze jubileumeditie kunnen deelnemers kiezen uit nóg meer activiteiten dan voorgaande jaren.

Naast fietsen en hardlopen kunnen de deelnemers nu ook wandelen. De organisa- tie doneert de opbrengsten aan het KWF. Daarnaast kunnen de deelnemers door sponsoring extra geld inza- melen voor de strijd tegen kanker. Deelnemers kunnen de Posbank zo vaak als in hun vermogen ligt beklimmen. Bij 36 beklimmingen worden maar liefst hoogteme- ters overwonnen over een afstand van 86 km.

Voor hardloopliefhebbers is een afwisselende trailrun uitgezet door heide, zand en bos. Wandelliefhebbers kunnen een mooie, afwisselende route lopen over de heuvels van de Posbank en door bos. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen meedoen aan de kidsrun.

Groot ouders mogen mee rennen of de kinderen aanmoedigen van- af het uitzichtpunt. Kinderen die liever wande- len, kunnen meedoen aan de kidswalk. Een wandelroute van maximaal 1,5 uur, met leuke en leerzame natuur- opdrachten onderweg.

Be- geleiding van groot ouders is noodzakelijk. Op zaterdag 25 april is de jubileumeditie Posbank 6x6. U kunt fietsen, hardlopen of wandelen. Behalve een kle- ding- en speelgoedmarkt is er een springkussen en kunnen kinderen zich laten schminken.

Ook is er een koffiecorner met heerlijke zelfgebakken taarten. Het evenement duurt van Iedereen is van harte uitgenodigd om tijdens het lentefeest door ons hun tweedehands kle- ding te laten verkopen.

Voor het aanvragen van een ver- koopnummer en informatie over het reglement van de beurs kunt u mailen naar kledingbeurstroubadour hotmail. Ook gebruikte mobiele tele- foons en schoenen zijn wel- kom, evenals huishoudelijk textiel zoals dekens, bed- dengoed, handdoeken en gordijnen.

Het depot bereikbaar op te- lefoonnummer of meer info via www. Vanaf de Euse-biustoren in het centrum zal de zeearend, genaamd Hertog, naar het park vliegen. Een hertog is een adellijke bezoe- ker, maar daar is het park wel aan gewend; vroeger vertoefde de adel daar graag. De arend staat bekend om zijn moed, kracht en souplesse; hij straalt macht en schoon- heid en onafhankelijkheid uit. En de naam Hertog is een verwijzing naar de hertog van Gelre, die de arend in het wapen van de stad Arnhem plaatste.

Bovendien is de Hertog onlosmakelijk verbonden aan de Arnhemse voetbalclub Vitesse. Hij kan, als hij er zin in heeft, binnen twee minuten van de toren naar het park vliegen. Dit hoog bezoek is niet zonder reden: Kika Arnhem heeft dit georganiseerd om geld in te za- melen voor het onderzoek naar kinderkan- ker.

Drie maanden lang zijn er sportieve, culturele en muzikale evenementen, met het doel zo veel mogelijk geld in te zame- len voor dit belangrijke onderzoek. Welke Arnhemmer komt nou niet kijken naar dit bijzondere bezoek? Zeker als je bedenkt dat je na de landing van de Hertog met mij aan een bijzondere wandeling kunt deelne- men.

Ik neem je mee naar plekken in het park waar je normaal niet zo snel komt. Een tocht van anderhalf uur voor grote en kleine Arnhemmers. Carina Hengst nachtburgemeester jeroen glissenaar heb jij logistieke ervaring? Coördinator Voor de afdeling Rijn IJssel zijn wij op zoek naar een gedreven en een initiatief nemende 2e vrijwillig Co- ordinator voor het project Thuisadministratie in Arn- hem.

Het project geeft men- sen, die moeite hebben hun financiële huishoudelijke administratie te organise- ren, een steuntje in de rug. Zij worden door een vrijwil- liger ondersteund en bege- leid om na verloop van tijd zelf hun eigen financiële ad- ministratie weer opnieuw te voeren. Neem contact op met Carolien Pie- per, 06 Docenten internetcafé Ben jij de persoon die onze bewoners wil helpen om als een oudere van deze tijd te kunnen communiceren?

Marie-Elaine Thissen hoort graag van je via Magazijnbeheer De magazijnbeheerder van het distributiecentrum is verantwoordelijk voor de logistieke operatie binnen het centrum m2 en geeft daarnaast leiding aan de medewerkers van deze afdeling.

Je bent verant- woordelijk voor het effectief en efficiënt gebruik van het distributiecentrum zodat er een optimaal logistiek pro- ces van goederen gereali- seerd wordt. Heb jij logistie- ke ervaring en wil je werken binnen een gezellig team?

Benader Willy Knelissen via vrijwilligers voedsel- bankarnhem. Om dit op te vangen, worden de extra sprinters ingezet. En dit is van groot belang voor de ruimtelijke en economische ontwikke- ling en de vitaliteit van dat gebied.

De treinverbinding Tiel-Arnhem is de ruggen- graat van het Rivierenlandse openbaar vervoersysteem; vanuit de hele regio sluiten busverbindingen aan op de trein. Hierdoor verbindt de trein de regio met onze provinciehoofdstad. Deze is dus van groot belang voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling en de vitaliteit van dat gebied. Arnhem-Zuid Ook zorgt deze verbinding ervoor dat goede scholing buiten onze regio bereikbaar is voor inwoners van ons gebied.

En uiteraard is een goede verbinding belangrijk om mensen aan te trekken voor recreatie. Deze treinverbinding staat onder druk vanwege de vele ambities van het Stadsregio- gebied en Rijk op het spoor tussen Elst en Arnhem: Het versnellen van de intercity houdt in dat deze niet meer zal stoppen in Arnhem-Zuid, Elst en Lent. Dat doen zij om sa- men Pasen te vieren en een pakketje te brengen. In Arn- hem gaan leerlingen van De Witte School op dinsdag 31 maart naar Woonzorgcen- trum Paasberg om pakketjes uit te delen.

Vrijwilligers van de Zonnebloem afde- ling Arnhem Oost brengen pakketjes persoonlijk thuis bij hun gasten. Van be- wegen in de natuur? Per- soonlijk record verbeteren? Dit kan allemaal in één dag. Het parcours is voor ieder- een: Vele kinderen, meer dan , lo- pen individueel of met de hele school, trots de longen uit hun lijf voor de Menzis jeugdlooprace van één of 2,5 kilometer. Op het plein van het Openluchtmuseum zijn vele leuke activiteiten. Als speciale attractie is er dit jaar zelfs een opblaas- baar atletiekstadion aanwe- zig.

Na afloop ontvangen de kinderen een herinnerings- medaille. De prestatieloop van vijf of tien kilometer voor volwassenen voert de deelnemers dwars door het museumpark en door de omliggende bossen. Voor de tijdregistratie wordt er gewerkt met het Ipico- tijd- registratiesysteem. De chips dienen na afloop weer in- geleverd te worden.

Rondje Nederland is voor het Neder- lands Openluchtmuseum de traditionele warming-up voor het nieuwe museum- seizoen dat op 1 april begint.

Alle deelnemers aan Rondje Nederland krijgen 29 maart gratis toegang tot het Open- luchtmuseum, supporters betalen een gereduceerd ta- rief.

Schrijf snel in via www. Ren de longen uit je lijf tijdens Rondje Nederland in het Openluchtmuseum. De plaats van de speelgelegenheid was sober ingericht met verouderde toestellen en weinig aan- trekkelijk voor kinderen. Sinds medio is een bewonersgroep, bestaande uit een aantal betrokken bewoners, bezig met het herinrichten van de speelplek.

Het belang van het project voor de buurt was te komen tot een uitda- gende en mooie speelplek voor de jeugd. Mede door een enquête ziet de speel- tuin er weer schitterend uit. De coverband WAS uit Westervoort treedt op. Ook tijdloze Nederpop- nummers staan op de play- list. WAS is een viermans- formatie en bestaat uit: Aansluitend zal er een jamsessie plaats- vinden.

De toegang is gratis. Spijkerstraat 3, DA Arnhem. Ook wordt er een recordpoging persluchtduiken gedaan in zwembad Valkenhuizen. Vijfenvijftig duikers gaan onder water het cijfer vijfen- vijftig uitbeelden. De jubi- leumweek wordt afgesloten met een showdiner. Maak hiervoor een afspraak via gemeente arnhem. Gemeente Arn- hem, t.

U hebt daar zes weken de tijd voor vanaf de dag nadat het besluit is bekendge- maakt. In het bezwaarschrift moeten tenminste staan: Daarvoor moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen. Een voorlopige voorzie- ning tegen een goedgekeurd bestemmingsplan moet u sturen naar: Voor meer informatie of voor een afspraak om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken, kunt u bellen met - NL Arnhem publiceert haar openbarebekendmakingen digi- taal via www.

Bij het Stadhuis Koningstraat 38 , bij Loket Zuid Kronenburggalerij 3 of bij de bibliotheken kunt u gratis eencomputer gebrui- ken om www. Bij loket Bouwen Wonenen Leefomgeving Koningstraat 38 kunt u informa- tie op verzoek geprint ontvangen. Arnhems Erfgoed op de agenda! Komt u op dinsdag 31 maart naar Rozet om in gesprek te gaan over de Arnhemse Erfgoedagenda? De avond begint om Maar omstandigheden zijn veranderd en er zijn nieuwe ontwikke- lingen gaande.

We formuleren geen nieuw maar we bepalen de koers voor de toekomst. We leggen dit vast in een Erfgoed agenda. We gaan op zoek naar wat ieders bijdrage daaraan kan zijn.

Die zijn avond de resultaten bekend van het Arn- hemse Digipanel, dat wij een aantal vragen over erfgoed hebben voorgelegd. Wethouder Gerrie Elfrink presenteert een bijzondere uitdaging voor de stad.

Wie durft het aan om een 'droom' over Erfgoed te realiseren? Op 31 maart hoort u hoe u, uw organisatie of uw wijk mee kunt doen. Laat die kans niet lopen en geef u op vóór 27 maart a. NL Ook ná 31 maart kunt u meepraten over de Erfgoedagenda. Uw ideeën en acties kunt u inleveren via de website meedoeninarn- hem. Kennisgeving Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Arnhem voor de uitvoering van het bestemmingsplan Rijnboog-Paradijs.

De burgemeester van Arnhem maakt bekend, dat ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet vanaf 26 maart tot en met 6 mei een afschrift van het koninklijk besluit van 10 februari , nr.

De in het koninklijk besluit ten name van de gemeenteraad van Arnhem ter ontei- gening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestem- mingsplan Rijnboog-Paradijs. De door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken hebben de bestemmin- gen Woongebied, Verkeer-Verblijfsgebied alsmede de dubbelbestemming Waarde - Archeologie archeologisch waardevol gebied.

Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen. Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 13 maart , nr. Tegen dit besluit staat geen beroep open. Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties: Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling BJV Publiekrecht, toestelnr. Arnhem, 25 maart Mantelzorgcompliment gaat veranderen Het Mantelzorgcompliment is een jaarlijkse waardering voor mantelzorgers van de overheid.

Met ingang van stopt de landelijke overheid hiermee en gaan de gemeenten de organisatie van deze waar- dering overnemen.

Mensen van wie bij de Sociale Verzekeringsbank SVB bekend is dat zij hulp krijgen van een mantelzorger, hebben hierover vorige week een brief gekregen van SVB èn gemeente Arnhem. Meer informatie bij het SVB: Dat betekent dat mantelzorgers het compliment niet meer in geld uitbetaald krijgen.

De gemeente krijgt aanzienlijk minder geld van de overheid om aan het Mantelzorgcompliment te besteden. Door die samen- werking kunnen we de Arnhemse mantel- zorgers meer bieden voor het beschikbare geld. Hoe het compliment er precies uit- ziet, weten we eind april. Vanaf 15 mei kunt u het compliment aanvragen via het digitale loket van www.

Daar zijn wel voor- waarden aan verbonden, die u nu al kunt vinden op deze website. Deze markt zal plaatsvinden op het Kerkplein. Voor kinderen is er geen vrijmarkt. De verhuur van kramen vindt plaats 26 op donderdag 9 april van Bij mooi weer wijken we uit de naar bui- ten.

Deze borgsom krijgt u terug op 27 april bij inlevering van de complete set bij het meldpunt. Dit kan de 27ste april van Rij- en reisdocumenten Kunt u zonder afspraak tijdens openingstijden afhalen.

Aanvraag van rij- en reisdocumenten gaat wel via afspraak. Openingstijden stadhuis Koningstraat Deze afspraak kunt u maken in overleg met de wethoudersassistenten via - Tijdens de nationale boomfeestdag op woensdag 18 maart hebben 15 kinderen van de Kentalis Dr. Boschschool stuks beuken, hulst en taxus geplant achter de oliemolen in het Nederlands Openlucht Museum. Iedere woning is uniek. Net zoals elke bewoner uniek is.

Bij Willemsen kun je dan ook niet kiezen voor een standaardaanpak. Uiteraard, we volgen de bekende wegen zoals een bord in de tuin, een advertentie in de krant en een plekje op Funda. Maar daarnaast doen we nog zoveel meer om jouw woning onder de aandacht te brengen of om precies die woning te vinden waar je al zo lang naar op zoek bent. Hoe we dat doen?

We vertellen je het graag tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij ons op kantoor of bij jou thuis. Bel gewoon [] 27 51 en maak een afspraak.

Over het bijzondere project Spijkerbroek bijvoorbeeld. Maar ook over alle ontwikkelingen in de zuidelijke binnenstad zoals Bartok, Paradijs en de Trans. En dan zouden we nog bijna al die projecten vergeten die we extra aandacht geven in deze krant.

Bekijk ze allemaal en wie weet Team Willemsen makelaars Wonen op niveau in Eldens BuitenhuisIn het hart van De Tuin van Elden, aan het water en uitkijkend over het park, gaan we de kleinschalige appartementenvilla Eldens Buitenhuis realiseren. Kom naar het informatiecentrum Klapstraat 24b in Elden.

Of maak een afspraak! In deze krant vertellen ze al even kort waarom de woning die ze in verkoop hebben zo bijzonder is. Wil je alles weten? WOON vrijstaand m3 woonplezier Drie royale verdiepingen. WOON twee-onder-eenkap Standaard een uitbouw van 2,4m. Inclusief keuken en sanitair. Een prachtig project in een opkomend stadsdeel Er gebeurt van alles in de zuidelijke binnenstad van Arnhem voorheen plan Rijnboog. Met de komst van Rozet en het feestaardvarken kreeg het lang verwaarloosde stadsdeel weer een nieuwe impuls.

En dat daagde KonderWessels Projecten uit Bartok te ontwikkelen. Een prachtig complex met 60 huurappartementen met daaronder commerciële ruimtes voor winkels of een supermarkt. Roy Hasselerharm van KondorWessels Projecten is trots op alle plannen. Met de komst van Rozet, de koopwoningen van Paradijs om de hoek en alle plannen voor het kerkplein, de Trans en het Bartokpark, gaat dit een enorm leuke en inspirerende buurt worden waar het heerlijk wonen, werken en ontspannen wordt. De gemeente zorgt daarbij voor een herinrichting van de openbare ruimte met nieuwe bestrating en parkeerplaatsen.

Jarenlang was dit deel van Arnhem troosteloos en onaf. Maar de markt is nu duidelijk aan het veranderen en wij spelen daar met Bartok graag op in. Het ontwerp is gereed, de bouwaanvraag is ingediend en als het even meezit gaan we dit jaar al slopen en bouwen. De start verhuur laat dan vervolgens niet lang meer op zich wachten. Wordt verwacht in de Arnhemse binnenstad De locatie is uniek en ook het stedenbouwkundig plan spreekt tot de verbeelding. Veel aandacht voor de openbare ruimte.

Met water en groen, gezellige straatjes en sfeervolle pleintjes. En volop variatie in woningtypen en architectuur. Het wordt een geweldige wijk! Op de grens van stad en land Wonen op een dorp, midden in Arnhem leuke nieuwe buren l lekker uitkijken ove spannend nieuwe vriendjes ga je mee de eendjes voe een snelle boodschap?

Optredens van diverse artiesten, dansgroepen etc. Flam Productions - www. Ook heeft de groep een universeel schadeherstelbedrijf, een leasemaatschappij en een verhuurbedrijf. Ben jij de flexibele, klantgerichte kandidaat, woonachtig in de regio Arnhem? Surf dan voor het volledige functieprofiel naar onze website voor: Je kunt daar tot en met 8 april je cv achterlaten.

Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar mensen met de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor informatie kun je contact opnemen met de afdeling HR, Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Dus de belastingdienst hoeft niets te controleren, hoezo gemakkelijker? O ja, u blijft natuurlijk wel verantwoordelijk, misschien kan het later dan toch leuker worden. Dat zijn de woorden van Ton sr.

Derksen, eigenaren van Administratiekantoor Derksen. Hun kantoor aan de Pieter Calandweg 11A in Arnhem is al jaren een adres voor starters, en bedrijven in het MKB, loonadministraties, geen probleem, invullen van belastingformulieren particulieren voor 1 mei bij de belastingdienst gegarandeerd.

Bij Administratiekantoor Derksen staat de deur altijd open. Hulp met belasting bij Derksen Advertorial Belastingdienst, steeds leuker maken ze het voor ons en ook makkelijker, maar natuurlijk veel makkelijker voor de belastingdienst zelf. Calandweg 11A in Arnhem Tel: Onderdelen van het pro- gramma van de Historische Kring Westervoort worden gevormd door de herden- kingen op 11 april en 4 en 5 mei, een tentoonstelling in Huize Vredenburg, een programma voor groepen 7 en 8 en een bezoek aan Fort Westervoort.

De organisatie van activiteiten op 12 april en 4 en 5 mei is in handen van de gemeente. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat met de Duitse inval de Tweede Wereldoorlog begon en 70 jaar geleden dat we onze bevrijding mochten vieren. Een belangrijk onderdeel van het programma is de tentoonstelling in Huize Vredenburg, die op zaterdag 11 april begint. Op 11 april herdenken we dat op 12 april , 70 jaar ge- leden, de bevrijding van het westen van ons land begon met de oversteek van de IJs- sel bij Westervoort.

Dat zal gebeuren bij het monument. Ook nu weer zullen leger- voertuigen uit die periode extra glans hieraan geven. Voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen is een pro- gramma ontwikkeld. Ook een bezoek aan Fort Wes- tervoort zal een belangrijke rol spelen. Het Fort zal in de weekenden in de peri- ode van zaterdag 11 april tot zondag 10 mei voor het publiek geopend zijn. Er is een fototentoonstelling en een aantal lezingen zullen worden gepresenteerd.

Volop aandacht voor de Tweede Wereldoorlog in Westervoort in april en mei dit jaar. Historische Kring Westervoortopschoondag spijkerkwartier Arnhem - Zaterdag 28 maart is het landelijke opschoondag. Overal in Nederland gaan mensen op pad om hun leefom- geving op te frissen. Het Spijkerkwartier doet daar- aan mee en spoort haar buurtbewoners aan om ge- zamenlijk de afvalgrijpers beet te pakken.

Want het is alom bekend; een schone wijk is een fijne wijk. Ook al komt de gemeente geregeld langs om vuil uit de straten te halen, het Spijkerkwartier kampt met vrij veel zwerfaf- val.

In dit stadsdeel, bestaande uit De Spoor- hoek, De Spijkerbuurt en Het Boulevardkwartier, dwalen altijd heel wat blikjes, plastic zakjes en ondefinieerbare stukken plastic op de stoepen en in de boomperkjes. Her en der zijn er gelukkig al betrokken mensen die bij tijden troep verwijderen. Opdat het voorjaar fris en fruitig kan begin- nen. De grijpers worden geleverd door de ge- meente, afvalzakken zijn beschikbaar en koeken komen na afloop.

De werk- groep hoopt uiteraard op een zonnetje tijdens deze ochtend, maar gaat ook met hagel en regen op pad. Zij nodigt iedereen uit mee te doen. Buurtgeno- ten, stadsgenoten; kom naar de Lommerd, Spij- kerstraat C. Bewonder de kunstzinnigheid van bewoners Driemondplein Arnhem - Bewoners van het Driemondplein nodigen iedereen uit voor de open dag op zondag 12 april. Zij willen iedereen kennis la- ten maken met creatieve ideeën uitgevoerd door de bewoners van de flat gele- gen aan het Driemondplein wijk Elderveld.

Samen met een groep enthousiaste be- woners en medewerkers van Volkshuisvesting werd de werkgroep kunst opge- richt. Er is hard gewerkt om de saaie muren bij de bin- nengangen op de 12 etages te verfraaien. Ook de entreehal is bij het plan betrokken. Door de bewoners zijn ideeën aan- gedragen zoals een schilde- rij van De Gele Rijder op de zevende etage. Op de elfde etage is gewerkt aan een muurschildering van 3 bij 3.

De twaalfde eta- ge voelt zich verbonden met de sterrenhemel en is daar- mee aan de slag gegaan. De ideeën zijn spontaan ontstaan. Drie bewoners hebben de schilderingen aangebracht. De boekenkast kreeg een aparte uitstraling. Een wijkactiviteit waarbij wijkbewoners hun talenten en passies laten zien. De bewoners van de Driemondplein flat werken daar graag aan mee. U bent zondag 12 april van uur tot Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.

Week 13 Coop luxe notenstol doos gram van 4. Pogingen om een andere inkomstenbron te vinden liepen op niets uit. De orga- nisatie moet met pijn in het hart de lange traditie van veertig jaar Scheepenzaal- concerten beëindigen.

Sinds heeft de Stichting Co- ordinatie Ensemblemuziek Arnhem jaarlijks een zestal kamermuziekconcerten in het Duivelshuis te Arnhem georganiseerd.

In het kader van een alge- mene bezuinigingsoperatie werd ook de Arnhemse cul- tuur een bezuiniging op- gelegd. Als gevolg hiervan heeft de Gemeente Arnhem op advies van een externe commissie besloten om de stichting de voor en aangevraagde subsi- die niet toe te kennen.

Het bestuur zou niet vernieu- wend zijn en niet genoeg samenwerken. De leden spreken dit tegen. Het be- sluit tot stopzetting van de subsidiëring is bij het be- stuur hard aangekomen. De afgelopen maanden zijn mo- gelijkheden onderzocht of de Scheepenzaalconcerten desondanks op een of an- dere manier gecontinueerd zouden kunnen worden.

Dit bedrag is door het weg- vallen van de subsidie nu ongedekt. Pogingen om elders financi- ele ondersteuning te vinden hebben helaas geen resul- taat gehad.

De sector van de klassieke Muze bleek voor het bedrijfsleven minder ge- schikt te zijn. Ook heeft men mogelijkheden onderzocht om op een andere, goedko- pere locatie door te gaan. Maar ook daar zijn aanzien- lijke kosten aan verbonden. Daarnaast is de organisatie huiverig om bezoekers en de uitvoerende musici te moe- ten ontvangen in een ruimte die uitstraling mist. Het verhogen van de entreeprijs tot minimaal 30 euro vond de organisatie geen realisti- sche optie.

geile pjes gratis milf gelderland

Erotische massage spijkenisse meiden die pijpen


geile pjes gratis milf gelderland